Tehtäviini kuuluu pk-yritysten ja yrittäjien tuloverokysymysten ratkominen sekäyritys- ja omistusjärjestelyjen suunnittelu ja toteutus. Tuloverotuksen lisäksi osaamista löytyy kirjanpidosta, yhtiöoikeudesta sekä perintö- ja lahjaverotuksesta. Tehtäväkenttään kuuluvat mm.-Yritysjärjestelyjen suunnittelu ja toteutus ja siihen liittyvät mallinnukset-Sukupolvenvaihdokset erilaisissa yrityksissä; toteutuksen suunnittelu ja ennakkoratkaisujen hakeminen-Yhtiöoikeudellisissa asioissa avustaminen esim. osakeannit ja varojen jakoa koskevat erityiskysymykset-Osakassopimukset ja kauppakirjat