Arja Maarit Ranta-aho on kokenut digiarkkitehti sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien organisaatioiden, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden parissa. Lisäksi hän on ollut asiantuntijatehtävissä lukuisissa palvelualojen digitalisaation kehittämis- ja selvityshankkeissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Häntä voidaan luonnehtia todelliseksi edelläkävijäksi ja sillanrakentajaksi reaalimaailman ja digitaalisen maailman välillä.

Arja Maarit uskoo vakaasti digitaalisen teknologian mahdollistavan täysin uudenlaisia ja suorastaan kumouksellisia palveluita henkilökohtaisten palveluiden rinnalle. Terveysteknologian ja media-alan ja lääketieteen yhdistäminen ja törmäytys sekä uusien rajapintojen etsintä ovat hänelle työn suola. Tämä alansa kovaa kärkeä edustava erikoisasiantuntija nimittäin näkee käsiemme ulottuvilla suunnattoman potentiaalin. Asianlaitaa edistääkseen Arja Maarit haluaa puuttua siihen epäluuloon, jota digitaalisuuden kietoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin synnyttää.

Iloa ja elinvoimaa elämään tuovat luonto, valokuvaus, ystävät ja erityisesti lapset ja lapsenlapset. Luontokuvaaminen on avannut uusia vinkkeleitä kauneuteen ja todellisuuteen, minkä myötä Arja Maarit onkin viime aikoina alkanut katsomaan maailmaa uusin silmin (ja objektiivein). Tämä kursailematon, utelias ja positiivisuudestaan tunnettu persoona luo ympärilleen ilmapiiriä, josta voi äyskäröidä intoa ja inspiraatiota aina takariviin asti.

Arja Maarit peräänkuuluttaa uteliaan avointa asennetta uusiin teknologioihin ja digisisältöihin. Maallikot keskittyvät usein vain potentiaalisiin ongelmiin ja löytävät mitä kekseliäämpiä syitä uusien ideoiden torppaamiseen, mikä luonnollisesti on ymmärrettävää kaiken muuttuessa niin nopeasti. Siksi Arja Maarit haluaa painottaa, että näitä asioita ei tarvitse pelätä, eivätkä ne ole niin monimutkaisia kuin yleisesti ajatellaan.

Kiistatonta kuitenkin on, että lääketiede ja teknologia porhaltavat joutuisasti eteenpäin, kuin suurienkin instituutioiden olisi ratkaisevan tärkeää pysyä edistyksen kelkassa. Tässä arvokkaassa tehtävässä Arja Maarit on mitä mainioin soihdunkantaja.