Vahvuuteni on auttaa yrityksiä määrittelemään selkeät arvot, visio ja strategia, sekä välittämään ne tehokkaasti työntekijöille ja asiakkaille. Tämä näkyy usein nopeasti myös brändissä ja positiivisena myynnin ja liikevaihdon kehittymisenä. Yrityksen strategisessa johtamisessa ja liikearvon kasvattamisessa merkityksellistä on myös yksilöiden ammatillisen kehityksen ohjaamisen taidot. Autan yrityksiä kasvattamaan ja kehittämään kestävää liiketoimintaa niin numeroiden, rahoituksen, kuin psykologisen dynamiikan ja ihmislähtöisten näkökulmien kautta.
• Omistamisen, strategian, arvojen ja vision sanoittaminen ja viestintä
• Myynti, myyntipsykologia, brändi, markkinointi ja asiakastyön kehittäminen
• Nykyaikainen johtaminen, johtoryhmät, palkitseminen, motivaatio ja innostava vuorovaikutus
• Rahoituskierroksiin valmistautuminen, exit-strategiat, uusien rahoituskumppanien etsintä
• Innovaatiot, tutkimustyö ja oppiminen osana yrityksen strategiaa, ESG
• Henkilökohtainen kasvu, palkitseminen ja muutosjohtamisen kehittäminen osana yhtiön strategiaa
• Rahoitus, sopimusjuridiikka & kumppanuusverkoston kehittäminen