Olen toiminut erityisesti pienten yritysten uusien ja uudistettujen tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, brändäämisen ja verkoston rakentamisen mahdollisuuksien tunnistamisen parissa neljä vuosikymmentä. Eikä tuo into ole lopussa. Yrityksissä olevan ydinosaamisen oivaltaminen asiakaskumppaneiden puuttuvana resurssina avaa mahdollisuuksien ovia kasvuun ja uuden osaamisen oppimiseen kasvattaen siten yrityksen aineetonta pääomaa. Taustallani on myös pitkä kokemus valtakunnallisten ja maakunnallisten elinkeinojen kehittämishankkeiden ohjausryhmissä. Toimin valmentajana yrittäjille suunnatuissa Tuotekehittäjän Erikoisammattitutkinnoissa ja Yritysjohtamisen Erikoisammattitutkinnoissa. Lisäksi olen asiantuntijaroolissa kuntien ja erilaisten julkisten yhteisöjen kehittämisprosesseissa ja näiden ekosysteemien toimijoiden tunnistamis- ja rakentamisprosesseissa. Kaikessa toiminnassa on johtavina kysymyksinä: Miltä tulevaisuus näyttää ja ketkä ovat puuttuvia resursseja, jotka tarvitaan sen havaitun tulevaisuuden eteen tehtävään työhön. Työkaluina ovat testatut uudet välineet, kuten Fiftogram-kehittämisenprosessi ja Ekosysteemien dynaaminen mallintaminen uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.. Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu sekä kehittämisen arvopohjaa tukevat Kestävän Kehityksen Tavoitteet ovat keskeisiä toimenpiteitä, joiden avulla tunnistetaan kilpailuetua.
VASTUULLISUUS luo yrittäjien ja heidän yritystensä arvopohjan. Olen tuotteistanut monen vuoden työpajatoiminnan jälkeen prosessin, joka ohjaa yritykset kehittämistoimissaan huomioimaan Kestavan Kehityksen Tavoitteet. Nämä ovat jo nyt yritysten tuotteiden ja palvelujen keskeisiä tekijöitä markkinoilla on se sitten yritysten keskinäistä yhteistyötä tai puhtaasti kuluttajamarkkinoilla suuntautuvaa tarjontaa.