Olen toiminut erityisesti pienten yritysten uusien ja uudistettujen tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, brändäämisen ja verkoston rakentamisen mahdollisuuksien tunnistamisen parissa yli kolmekymmentä vuotta. Yrityksissä olevan ydinosaamisen oivaltaminen asiakaskumppaneiden puuttuvana resurssina avaa mahdollisuuksien ovia kasvuun ja uuden osaamisen oppimiseen kasvattaen siten yrityksen aineetonta pääomaa. Taustallani on myös pitkä kokemus valtakunnallisten ja maakunnallisten elinkeinojen kehittämishankkeiden ohjausryhmissä. Toimin valmentajana yrittäjille suunnatuissa Tuotekehittäjän Erikoisammattitutkinnoissa ja Yritysjohtamisen Erikoisammattitutkinnoissa. Lisäksi olen asiantuntijaroolissa kuntien ja erilaisissa julkisten sektorin kehittämisprosesseissa ja näiden ekosysteemeissa olevien toimijoiden tunnistamis- ja rakentamisprosesseissa. Lisäksi olen ollut fasilitoimassa kehitysyhtiöiden skenaario- ja strategiaprosesseja. Kaikessa toiminnassa on johtavina kysymyksinäni: Miltä tulevaisuus näyttää ja ketkä ovat niitä puuttuvia resursseja, joita tarvitaan havaitun tulevaisuuden eteen tehtävään työhön. Työkaluina ovat testatut uudet välineet, kuten Fiftogram-kehittämisenprosessi ja Ekosysteemien dynaaminen mallintaminen uusien liiketoimintamallien kehittämisessa. Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu sekä kehittämisen arvopohjaa tukevat Kestävän Kehityksen Tavoitteet ovat keskeisiä toimenpiteitä, joiden avulla tunnistetaan yritysten kilpailuetuja.