Olen toiminut eri yritysten johtotehtävissä ja käynnistänyt vientiä Kauko-Itään ja lähi-Idän maihin. Vientituotteet ovat olleet investointitavaroita, esim Finndomo Oy:n puutalot, palo-ja pelastusautot ja viimeksi modulaariset puutalot. Sitä ennen toimin Kera Oy:n (nyk Finvera Oy) omistaman pääomasijoittajan palveluksessa. Siellä toimin yli 20 yhtiön hallituksessa kehittämässä yhtiöiden toimintaa. Eläkkeelle jäätyäni, olen ollut yrityksien hallituksissa, auttamassa verkostoitumaan Kauko-Idän markkinoille.
Yrityskummina olen toiminut n 10 vuotta. Suomen Yrityskummit ry valitsi minut vuonna 2016 vuoden yrityskummiksi n. 1200 yrityskummin joukosta.