Hei

Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien hoidon toimintojen ja toimenpiteiden kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen ovat ydinosaamistani. Olen myös yrittäjän oman osaamisen ja henkilöstön kehittämisen asiantuntija. Vahvuuteni on omakohtainen markkinointi- ja myyntikokemus asiantuntija- ja esimiestehtävissä niin pien- kuin suuryrityksissä.

Mitä erityistä osaamista tuon kasvuun pyrkivälle yritykselle?
– Liiketoimintakonseptien kehittäminen ja liiketoiminnan kasvun suunnittelu palvelumuotoilu- ja asiakkuusajattelua hyödyntäen.
– Kohderyhmien profilointi ja alasegmentointi, asiakkaiden tavoittamisen keinojen täsmentäminen, asiakaskokemuksen varmistaminen ja kehittäminen, markkina-alueen kasvattaminen, hintastrategiat, kohderyhmä/palvelualuekohtaiset jakelu- ja viestintästrategiat, markkinointiyhteistyö.
– Markkinoinnin, myynnin ja markkinointiviestinnän vuosisuunnittelu; esim. tuote/palvelulanseeraussuunnitelmien laadinta.
– Toimialakokemus: vähittäis-, tukku- ja franchise-kauppa, logistiikka, media ja kustantaminen, koulutus.

Markkinointi on liiketoiminnan kokonaisvaltainen ajattelutapa, jota katson moninaisemmin ja syväluotaavammin kuin irrallisena liidien tuottamisen keinona. Näen maailman mahdollisuuksina ja kohdennan kehittämisratkaisut tavoite- ja ratkaisulähtöisesti. Sparraajana aloitan täsmentämällä yrityksesi kasvu- tai kehitystavoitteet.

Sparrauksen näkökulmana start upille voisi olla esim. kohderyhmien ja alasegmenttien kirkastaminen, asiakkaiden tavoittamisen keinojen täsmentäminen tai myyntisuunnitelmien sparraus. Kun taas pidempään toimineen yrityksen kohdalla, voisi ideoida esim. tuote/markkina-alueen kasvattamista, asiakaskokemuksen kehittämistä tai myynti- ja markkinointistrategioiden mukauttamista vallitsevaan liiketoimintaympäristöön.

Yhteystiedot:
Birgit Eskelinen, 040 8485152, birgit.eskelinen@redesignmarkkinointi.fi
https://www.linkedin.com/in/birgit-eskelinen/

Redesign Markkinointi Oy:n kautta meillä on mahdollisuus myös pitkäjänteiseen yhteistyökumppanuuteen sekä pidempiaikaisiin kehitysprojekteihin.