Hei

Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien hoidon toimintojen ja toimenpiteiden kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen ovat ydinosaamistani. Erityisosaamistani ovat asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelujen tuotteistaminen asiakasprofiililähtöisesti. Olen myös yrittäjän oman ja henkilöstön osaamisen kehittämisen asiantuntija.

Mitä erityistä osaamista tuon kasvuun pyrkivälle yritykselle?
– Liiketoimintakonseptien kehittäminen ja liiketoiminnan kasvun suunnittelu palvelumuotoilu- ja asiakkuusajattelua hyödyntäen, ml. tuotteistaminen ja palvelujen konseptointi.
– Kohderyhmien profilointi ja segmentointi, asiakkaiden tavoittamisen keinojen täsmentäminen, asiakaskokemuksen varmistaminen ja kehittäminen, markkina-alueen kasvattaminen, hintastrategiat, kohderyhmä- tai palvelualuekohtaiset jakelu- ja viestintästrategiat, markkinointiyhteistyö.
– Markkinoinnin, myynnin ja markkinointiviestinnän vuosisuunnittelu; esim. tuote- ja palvelulanseeraussuunnitelmien laadinta.
– Toimialakokemus: yritysneuvonta, vähittäis-, tukku- ja franchise-kauppa, logistiikka, media ja kustantaminen, ammatillinen koulutus, täydennyskoulutus.

Markkinointi on liiketoiminnan kokonaisvaltainen ajattelutapa, jota katson moninaisemmin ja syväluotaavammin kuin irrallisena liidien tuottamisen keinona. Näen maailman mahdollisuuksina ja kohdennan kehittämisratkaisut tavoite- ja ratkaisulähtöisesti. Sparraajana aloitan täsmentämällä yrityksesi kasvu- ja kehitystavoitteet.

Sparrauksen näkökulmana voisi olla esim. kohderyhmien ja segmenttien kirkastaminen, asiakkaiden tavoittamisen keinojen täsmentäminen tai myyntisuunnitelmien hiominen. Pidempään toimineen yrityksen kohdalla voisi ideoida esim. tuote- ja markkina-alueen kasvattamista, asiakaskokemuksen kehittämistä tai myynti- ja markkinointistrategioiden mukauttamista vallitsevaan liiketoimintaympäristöön.

Yhteystiedot:
Birgit Eskelinen, 040 8485152, birgit.eskelinen@redesignmarkkinointi.fi
https://www.linkedin.com/in/birgit-eskelinen/

Redesign Markkinointi Oy:n kautta meillä on mahdollisuus myös pitkäjänteiseen yhteistyökumppanuuteen sekä pidempiaikaisiin kehitysprojekteihin.