Toimin Finprossa Pohjois-Suomen aluepäällikkänä. Tyä- ja asiantuntemusta minulle on kertynyt julkisen puolen yrityskehitystäistä valtio, seutukunta ja kuntatasoltayli 10 vuoden ajalta. Olen tyäskennellyt myäs yksityispuolellaerilaisissa yrityksen johtotason tehtävissä myyntitehtävistä johtajaan.

Yrittäjäkokemusta olen hankkinut toimimalla vuosia elektroniikka-alan alihankkijayrittäjänä.

Väitän, että tunnen suomalaisen yrittäjän ja yritysten syvällistä sielunelämää.