Kehittän tällä hetkellä päivätyössäni tutkimustulosten (kaupallista) hyödyntämistä yliopistossamme – kansallisesti ja kansainvälisesti. Työpöydälläni ovat erityisesti keksinnöt, patentit, teknologialähtöiset liiketoiminta-alut, rahoitusja näihin perustuva teolliskaupallinen yhteistyö suomessa ja suomen ulkopuolella. Toimin myös kasvuyritysten neuvonantajana.

Mitä odotan yritysten kasvusuunnitelmilta? Yksinkertaisuutta, innovatiivisuutta,nälkää eli agressiivista realistisuutta, visiota, kykyä, ymmärrystä omasta positiosta erityisesti liiketoiminnan kentässä sekä realistista tilanneherkkyyttä muuttuvassa maailmassa.
Millä näkökulmalla tarkastelee yritysten lähettämiä kasvusuunnitelmia eli hakemuksia? Tarkastelen operatiivista ja taloudellista toteuttamiskelpoisuutta, peilaan kokonaisuutta odotuksiini (edellä), sekä kokemukseeni eri vaiheisista, tasoisista ja kokoisista yrityksistä.