Toimin kestävän kehityksen asiantuntijana ja sparraajana matkailualan vastuullisuussertifikaatteja edustavassa yhteiskunnallisessa yrityksessä.
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun lisäksi kannustan datalla johtamiseen ja Lean-periaatteiden hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Minulla on kokemusta mm. vähähiilisten ratkaisuiden ideoinnista ja testaamisesta innovaatiosektorilla sekä organisaation kehittämisestä luovien alojen yrityksissä. Olen ikuinen oppija ja jatkuvan kehittämisen puolesta puhuja.