Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.
Työssäni tuen esimiehiä ja johtoa onnistumaan työssään. Yksi keskeinen osa työtäni on strateginen henkilöstötyö. Keskeisiä osa-alueita, joiden parissa työskentelen ovat yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen, strategisen osaamisen kehittäminen ja suoritusjohtaminen. Luomalla selkeät työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden prosessit tuetaan positiivisen työntekijäkokemuksen syntyä, sitoutuneisuutta ja työnantajamielikuvan kehittymistä.