Kaikki liiketoiminta tarvitsee ihmisiä onnistuakseen. Niitä ihmisiä jotka ovat sitoutuneita ja oikealla osaamisella varustettuja.
Työssäni tuen esimiehiä ja johtoa onnistumaan työssään. Yksi keskeinen osa työtäni on strateginen henkilöstötyö. Keskeisiä osa-alueita joiden parissa työskentelen ovat yrityskulttuurin ja työnantajamielikuvan kehittäminen, rekrytoinnit, talent management, suorituksen johtaminen, työhyvinvointi jne. Luomalla selkeät työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden prosessit tuetaan positiivisen työntekijäkokemuksen syntyä, sitoutuneisuutta ja työnantajamielikuvan kehittymistä.