Autan löytämään KPMG:n asiantuntijoista juuri oikean organisaatiosi tarpeisiin.

KasvuOpenissa KPMG on avustamassa perhe- ja kasvuyrityksiä seuraavissa tarpeissanne kansainvälistymiseen, kasvuun ja kannattavuuteen liittyen:

– Verosuunnittelu kotimaassa
– Kansainvälinen verotus
– Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat
– Tilintarkastus
– Taloushallinnon avustavat resurssit (esim. vuokratalouspäälliköt)
– Yritysvastuullisuus (esim. nykytila-analyysi ja kehitysehdotukset)
– Tietoturva- ja suoja (esim. GDPR mukaisuus, ISAE ja ISO27001 sertifioinnit ja auditoinnit)

Autan löytämään ratkaisuja erilaisiin liiketoimintanne taloudellisen tuen kysymyksiin. Tunnen asiantuntijamme ja palvelumme sillä tasolla, että osaan ohjata teidät tehokkaasti eteenpäin tarpeessanne. Vastaan lisäksi asiakassuhteiden kehittämisestä, asiakastyytyväisyyshaastatteluista ja tilaisuuksissamme viihdyttämisestä.

Henriikan ydinosaaminen
• Asiakaskokemus ja kohtaaminen
• Ratkaisukeskeisyys
• Yritys- ja asiakasmyynti
• Perhe- ja kasvuyritykset
• Sujuva ranskan ja ruotsin kielitaito