Terve, olen Hermanni Niskanen, kokenut kansainvälisen coaching federaation sertifioima ammatticoach (PCC) ja yrittäjä. Työssäni pääpainopiste on yritysten ylimmän johdon ja päälliköiden henkilökohtaisessa coachingissa. Tavoitteenani on tukea ja auttaa heitä heidän kehittäessä omaa ajatteluaan. Olen työskennellyt useiden eri toimialojen kokeneiden johtajien ja johtoryhmien kanssa. Useimmat asiakkaani haluavat onnistua paremmin johtamisessa, kehittää strategista ajatteluaan, lisätä muutoskyvykkyyttä ja ratkaista toiminnan haasteet nykyistä tehokkaammin. Toimin oman yritykseni kautta mm. ELY-keskuksen yritystenkehittämispalvelujen palveluntuottajana kasvu ja uudistaminen sekä johtaminen ja henkilöstö -konsultoineissa, ja analyysipalvelussa liiketoiminnan kehittämissuunnitelmien parissa. Ihmisten ja tiimien konkreettisen kehittymisen tukena käytän henkilöanalyysejä mm. ExtendedDisc, 360-arvioinnit ja resilienssiprofiilit. Resilienssivalmennuksien avulla yksilöt ja tiimit kehittävät kyvykkyyttään toimia muutostilanteissa tehokkaammin.