Toimin Vauraus Suomi Oyn liiketoimintajohtajana. Yrityksemme rahoittaa toimivia pk-sektorin yrityksiä ja tätä tyätä teemme keskeisesti. Pyrimme avustamaan yritysasiakkaitamme rahoituksen saamisessa oli kysymys sitten investointien tekemisestä tai käyttäpääoman tarpeesta.

Oma roolini organisaatiossa on vaihdellut tyäskentelystä asiakkaiden kanssa tiiviisti heidän ongelmien ratkomisessa, oman tiimin rekrytoinnissa ja johtamisessa eliesimiestyäskentelyssä ja viimeisimpänä koko yrityksemme strategian parissa.

Uskon pystyväni parhaiten avustamaan erityisesti johtamiseen, myyntiin ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.