Työskentelen KPMG:llä liike-ja yritysjuridiikan asiantuntijana ja vastaan KPMG:n IPR (immateriaalioikeus) palveluista. Ennen KPMG:lle siirtymistäni toimin useiden vuosien ajan liikejuridiikan asianajotoimistossa.

Olen lakimiehenä erilaisissa liike-ja yritysjuridiikan toimeksiannoissa mm. IPR-, ICT-, tietosuoja-, liikesalaisuus-, markkinointi-, media-ja sopimusoikeudellisissa asioissa sekä niihin liittyvissä riitaprosesseissa, yritysjärjestelyissä, kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa ja yhtiöoikeudellisissa asioissa.

Avustan asiakkaita tuotekehitys-ja IPR-projekteissa laatien mm. IPR-sopimuksia, selvityksiä ja -arvonmäärityksiä. Asiakkaina minulla on suomalaisia ja ulkomaisia pörssiyrityksiä, startuppeja, perheyrityksiä ja julkisyhteisöjä. Olen ollut vastuullisena juristina sadoissa IPR-oikeudenkäynneissä ja viranomaisprosesseissa. Ilkka on kouluttanut ja esitelmöinyt IPR-, tietosuoja-, media-, markkinointi-ja ICT-asioista sadoissa tapahtumissa ja hän on ollut Eduskunnassa kuultavana tekijänoikeuslainuudistuksessa asiantuntijana. Olen ollut projektipäällikkönä kymmenissä GDPR/Tietosuoja-projekteissa viime vuosien aikana.

Minulta löytyy satojen oikeudenkäyntien kokemus siviili-ja rikosoikeudesta eri oikeusasteissa ja erityistuomioistuimissa, mm KKO 2015:17. Olin pääjuristina myös Iron Sky Universe Oy elokuvien IPR-oikeudenkäynneistä Suomessa markkinaoikeudessa.
Olen saanut Legal 500:ssa seuraavan palautteen asiakkailtani: Head of TMT Ilkka Vuorenmaa is ‘wellregarded’ (TMT/2017).

KPMG Oy Ab, Lakimies, Senior Manager, 2015–
Asianajotoimisto Borenius Oy, Senior Associate, 2010–2014
Asianajotoimisto Merilampi Oy, Senior Associate, 2006–2010
Tampereen käräjäoikeus, tuomioistunharjoittelu, 2005–2006
Tekijänoikeuden tiedotus-ja valvontakeskus, lakimies (internet-tarkastaja), 2000–2005

Osaamisalueet

Toimialaosaaminen