Kannustan yrityksiä uudelleenajatteluun, rohkeisiin kokeiluihin ja kyseenalaistamaan totuttuja toimintatapoja. Sparraan kasvuyrityksiä katsomaan kauemmaksi ja asettamaan rohkeita kasvutavoitteita konkretiaa ja tekemistä unohtamatta. Mikä on se iso hyppy tai riski jota jakamaan tarvitsette ulkopuolista asiantuntija-apua tai näkökulmaa? Kiinnostukseni kohteet ja asiantuntijuusalueeni ovat pk-yritysten kasvun johtaminen ja ketterä strategiatyö sekä henkilöstön ja muiden sidosryhmien osallistumisen hyödyntäminen uudistumisessa, joten nämä ihmisten johtamisen näkökulmat näkyvät varmasti keskusteluissamme rahoitusnäkökulmien lisäksi. Edustan Jyväskylän ammattikorkeakoulua, jossa toimin johtamisen ja esimiestyön tiimin vetäjänä, lehtorina ja yritysvalmentajana.

Vahvuutena strateginen ajattelu ja mahdollisuuksien näkeminen yhdistettynä innostumiseen ja siihen, että saan aikaan ”äksöniä”.