Olen rajapinnoilla toimiva biologi, jolle yrittäjän arki tuli tutuksi luontomatkailuyrittäjänä Tahkovuoren vuosina. Vajaat 20 vuotta olen ollut tiiviisti mukana EU-rahoitteisissa kehittämishankkeissa ja kehittämiskohteina on ollut mm. tutkimuksen kaupallistamisen haasteet, kokeilukulttuurin sisäänajo ja laajat yhteistyöverkostot kuten KEHO, uusimpana yritysten resilienssikyvykkyys. Toimin myös rahoittajan roolissa aikanaan TE-keskuksessa (ELY-keskus). JAMKissa olen projektigeneraattorina sekä InnoFlash-valmentajana, jolloin käytämme Desing Thinking -toimintamallia ja moniammatillisia tiimejä ratkomaan tosi elämän ongelmia. Olen moniammatillisen tiimityön kannattaja ja tarkastelekin osallistujien tiimien kokoonpanoa ja roolitusta sekä monipuolista osaamista. Lisäksi korostan yhteistyön merkitystä, ehkä haastan biologina Teidät ekosysteemikeskusteluihin? Hakemuksista haluan selkeästi ymmärtää mihin tarpeeseen palvelu/tuote vastaa ja millaista lisäarvoa sillä asiakas saavuttaa.