Jarkko Sanisalo toimii Kuntien Tiera Oy:n henkilöstöpäällikkönä, ja keskeisinä vastuualueinaan mm. osaamisen johtamisen prosessiomistajuus ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden toteutuksesta vastaaminen, työnantajakuva ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä vastaaminen, esimiesten tukeminen johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittymisessä sekä henkilöstötutkimuksista ja työviihtyvyyden parantamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta vastaaminen.

Kuntien Tiera Oy on vuonna 2010 perustettu, yli 270 kuntatoimijan omistama valtakunnallisen kuntayhteistyön mahdollistaja. Tiera auttaa asiakasomistajiaan kehittämään toimintaansa ja mahdollistaa muutoksen tarjoamalla asiakaslähtöisiä digitaalisia järjestelmä- ja palveluratkaisuja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tiera on vaikuttava kumppani ja sen työn tulokset näkyvät kuntasektorilla kansallisella tasolla. Tierassa on tutkitusti positiivinen ilmapiiri ja kaikki tieralaiset tekevät töitä sen eteen. Tierassa työskentelee n. 170 työntekijää ympäri Suomea.

Koulutukseltaan Jarkko on tradenomi yamk (liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys) ja insinööri yamk (teknologiaosaamisen johtaminen) sekä on suorittanut mm. HHJ-tutkinnon ja HHJ-puheenjohtajakurssin ja delfoi-managerikoulutuksen.