20-vuotta tehnyt historiaaliike-elämässä. Olen työskennellyt kansainvälisissäsuuryrityksissä sekäollut perustamassa ja käynnistämässä kymmenkuntayritystä. Tällä hetkellä toimin päätoimisenakonsulttina ohjelmistoalalla, organisaatioviestinnän ratkaisujen parissa. Lisäksi toiminsivutoimisena hallituksen puheenjohtajana 4 vuotta täyttävässäpelialan yrityksessä,sekä hallituksen jäsenenä Keski-Suomen Hallituspartnerit Ry:ssä. Erikoisalaani ovat organisaation sisäisen digitaalisen viestinnän ratkaisut ja prosessit.

Lisäksi tiedän aika paljonmyös osakeyhtiön talous ja hallintoasioista.