Team Finland on julkisten kansainvälistymispalveluja tarjoavien organisaatioiden verkosto. Siihen kuuluvat mm. ulkoministeriö, Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja TE-toimistot. Team Finland -koordinaattori tuntee julkisten palvelujen lisäksi oman maakuntansa verkoston. Team Finland -toiminnan tavoitteena on viennin lisäksi edistää Suomeen suuntautuvaa matkailua, ulkomaisten osaajien rekrytointia ja Suomeen suuntautuvia investointeja.