Logistiikka-asiantuntija neljässä neuvottelukunnassa, missä edistetään logistiikkatoimijoiden kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta, digitalisaatiota, raidealan kuljetuksia ja toimintaympäristön markkinaehtoista kehitystä, puulavojen kustannustehokasta käyttöä sekä lämpösäädeltyjen kuljetusten toimialan kysymyksiä.