Tyäskentelen mediakonsernissa digiliiketoiminnan johtajana ja tehtäväni on innovoida, etsiä ja käynnistää uusia digitaalisia liiketoimintoja. Digiliiketoimintayksikön tehtävänä on myös auttaa asiakkaitaan oman liiketoimintansa digitalisoinnissa, sähköisessä asioinnissa, booking- ja verkkokauppapalveluissa ja sisäisten prosessien digitalisoimisessa. Toimialoista tutuimpia ovat media- ja painotalot, valmistava teollisuus, kauppa sekä palveluliiketoiminta. Minulla on myös pitkä kokemus mainostoimisto- ja televisioliiketoiminnasta sekä rahoitusalalta. Viimevuosina olen työskennellyt laajasti erilaisten turvallisuustoimialalla olevien tahojen kanssa. Lisäksi olen mukana muutamassa yrityksessä sijoittajana, osakkaana sekä hallitusammattilaisena.