Olen kuopiolainen 38-vuotias yrittäjä- liikkeenjohdon konsultti.

Oma osaamiseni kiteytyy toimitusketjun, tuotannon ja toiminnanohjauksen eri osa-alueisiin. Olen myös tiivistänyt tarjoamani palvelut sanayhdistelmään Operatiivisten toimintojen kehittäminen. Näihin osa-alueisiin luen hankintatoimen, tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen, varastonhallinnan ja logistiikan, toiminnanohjausjärjestelmät sekä laatu-ja johtamisjärjestelmät. Vastuullisuusnäkökulmaa tuon myös työssäni esiin toimivan toimitusketjun muodossa, jolla on valtava vaikutus hiilijalanjälkeen.

Edellä mainittuja osa-alueita kehitän työkseni liikkeenjohdon konsultti- yrittäjänä, ja joiden parissa olen työskennellyt koko työurani.

Liputan strategiatyön puolesta ja päivittäisessä asiakastyössäni pyrin haastamaan asiakasta linjaamaan tekemisen ja kehitystoimenpiteet kulkemaan strategian tavoitteiden kautta. Koen vahvuudekseni strategian toteuttamisen / jalkautusvaiheen, jonka suunnittelu alkaa jo luonnollisesti strategiaprosessin alusta.

Asiakaskunnassani on sekä varhaisessa, että kypsässä vaiheessa olevia yrityksiä, jotka ovat kasvattamassa ja kehittämässä toimintaansa.