Minulla on vahvaa näkemystä ja kokemusta eri alojen yritysten kehittämistoimenpiteistä (investointeja, teknologian kehittämistä, vientitoimintaa) ja niiden rahoittamisesta. Syvemmin olen ollut mukana noin 20 asiakasyrityksen kehittämisessä ja lisäksi olen vetänyt kolmen kasvu- ja muutosvaiheessa olevan yrityksen operatiivista liiketoimintaa mm. uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon Oy:tä. Tutkimusyhteistyä on ollut usein vahvasti mukana kehitystyässä ja sitä olen tehnyt mm. Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Olen koulutukseltani yhdyskunta- ja ympäristätekniikan diplomi-insinääri ja aloitin tyäurani maaperä- ja pohjavesitekniikan konsultointitehtävissä. Sieltä siirryin teknologiakeskusyhtiän palvelukseen Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:hyn, jossa vastasin ensin ympäristäalan projektitoiminnasta, sitten liiketoiminnan kehittämispalveluista ja välillä kiinteistäliiketoiminnasta kunnes palasin jälleen liiketoiminnan kehittämispalveluiden johtoon vetäen noin 20asiantuntijan tiimiä. Nykyisin toiminoman konsulttitoimistoni Spiralia Oy:n kautta ja asiakaskuntani koostuuyrityksistä jakuntasektorista. Asiakkaideni haasteet liittyvät mm. kasvun rahoittamiseen, uusien liiketoiminta-alueiden liiketoimintasuunnitteluun ja kiinteistäjen jalostukseen.

Metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolulle osallistujien kannalta arvokasta saattaa olla esimerkiksi kokemukseni liiketoiminnan kasvattamisesta ja uudistamisesta,kontaktini biojalostamoidentutkimus- ja yritysverkostoihin, kokemukseni uusiutuvan energian liiketoiminnasta sekä monipuolinen kokemuksenijulkisesta rahoituksesta.