Minulla on 20 vuoden kokemus tulosyksikkävastuusta vastaten joko koko konsernista tai tulosyksikästä. Olen johtanut 4 eri yhtiötä/tulosyksikkää ja jokainen näistä on ollut vaiheessa, jossa radikaaleja muutosjohtajuus toimenpiteitä on vaadittu, jotta tärkeät tunnusluvut saadaan parantumaan. Kaikissa neljässä yhtiässä on erinomaiset tulokset saatu aikaan esim. kasvussa, kannattavuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja muissa operatiivisissa tunnusluvuissa. Yritysten tyäskentely-ja johtamiskulttuuri ovat radikaalisti muuttuneet, jotta nuo parannukset ovat olleet mahdollisia. Tuloksia ei ole tullut sillä, että olisin itse tehnyt tarvittavat toimenpiteet vaan sillä, että henkilökunta on motivoitunut tekemään innovointia ja toimenpiteitä uuden toimintatavan sisäänajossa.

Kolme akateemista loppututkintoa ja lukuisat laajat konsernien sisäiset johtamisen koulutuskokonaisuudet ovat antaneet hyvän teoreettisen pohjan käytännän johtamiselle.

Nykyään olen yrittäjä ja executive coach.