Juha on toiminut viimeisen kymmenen vuoden ajan kansainvälisen digitaalisen markkinoinnin parissa Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla. Tämänhetkinen toiminta pyörii vahvasti eurooppalaisten kasvu- ja suuryritysten kaupallisten (myynti/markkinointi) digitaalisten toimintojen strategisessa ja taktisessa kehityksessä sekä tulevaisuussuunnittelussa.

Yrittäjänä ja tunnustusta saaneena nuorena johtajana Juha kykenee myös auttamaan yrityksiä viemään tuoreimpia kaupallisen kehityksen malleja käytäntöön ketterien prosessien avulla.