Markkinointi, myynti, sekä asiakaspalvelu ovat saman prosessin eri vaiheita ja tehokkaasti yhdessä toimiessaan huomattavasti enemmän kuin osiensa summa.
Katson siis liiketoimintaa holistisesti ja erittäin siilovastaisesti. Onnekseni digitalisoituva yhteiskunta tarjoaa tämän vision toteuttamiseen määrin realistisia toteutusmahdollisuuksia.

Kokemusta minulla on yli 15 vuotta myynnin, markkinoinnin & liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, niin B2C, kuin B2B – puolelta. Pörssistä pihamökkiin.

Tällä hetkellä tekemisessä painottuu brändin merkitys liiketoiminnalle, palvelumuotoilu, digitaalinen kokonaisuus, prosessien yhdistäminen ja liiketoimintasidonnainen strategia. Kannattava kasvu ei ole strategia.