Olen erikoistunut kasvustrategioihin sekä markkinoinnin, myynnin ja kaupallisen tuotteistamisen haasteisiin erityisesti B2B liiketoiminnassa. Kokemustaustaani edustavat teknologiateollisuus (kuten ict, teolliset palvelut, metalli- ja konepajateollisuus), biotalous, maaseutuyritykset ja asiantuntijapalvelut. Olen toiminut tulosvastuullisissa tehtävissä, kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa sekä asiakkuuksien ja liiketoiminnan kehittäjänä. Strategiset valinnat, kilpailuedun terävöittäminen, asiakkuuksien ja arvoverkostojen kehittäminen sekä myynnin menestystekijöiden luominen ovat haasteita joihin haluan asiakkaitteni kanssa luoda toteutuskelpoisia ratkaisuja,