Työskentelen yliopistotutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:ssä. Tutkin Pk-yritysten tuotekehityksen vaikutusta yrityksen kasvukyvykkyyteen.