Vahvuuteni on aidon asiakasnäkökulman tuominen yrityksen strategiaan. Taustani on yleisjohto ja myyntijohtopainotteinen, pystyn tuomaan näkökulmaa niin B-to-B kuin myös B-to-C ympäristöön. Kokemusta on niin tavara kuin palvelumyynnistä ja myös siitä murroksesta, kun palveluelementtejä tuodaan perinteiseen tavaramyyntiin asiakastarpeiden täyttämiseksi ja oman liiketoiminnan uudistamiseksi.

Viimeiset vuodet olen toiminut toimitusjohtajana yrityksissä jotka ovat olleet merkittävässä muutosvaiheessa ja pystyn tuomaan ajatuksia ihmisten innostamiseksi muutokseen ja kasvuun. Laajempaa näkemystä ison kuvan tiivistämiseen on tullut myös useiden eri yritysten hallitustyön kautta.