Erityisosaaminen: Palveluliiketoiminta, liikeideoiden ja liiketoimintakonseptien kehittäminen, rakentaminen ja johtaminen. Minulla on pitkä kokemus sekä työyhteisöjen että projektien johtamisesta, sekä yli 15 vuoden monipuolinen kokemus suuryritysten ketjuliiketoiminnasta sekä kansainvälisissä että kansallisissa tehtävissä. Olen suunnitellut useita palveluliiketoiminnan konsepteja ja johtanut ne toimintaan. Minulla on kokemusta myös johtamisen ja myynnin valmentamisesta ja hän on tutkinut sekä kehittänyt toimintatapoja laadun, palvelun ja myynnin parantamiseksi.

Liikeideoiden, strategian ja toiminnan yksinkertaistaminen ja kirkastaminen on keskeistä työssäni. Nykyisin toimin hallitusammattilaisena, konsulttina ja valmentajana.