– 20 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja henkilöstöjohtamisesta, fokus henkilöstön kehittämisessä 
– Metsäteollisuustuntemus yli 20 vuoden ajalta Stora Enso Oyj:stä
– Tehnyt töitä ylimmän johdon, keskijohdon, asiantuntijoiden sekä koko henkilöstön kanssa, ymmärtää organisaatiodynamiikan ja yhteistyön merkityksen
– 15 vuoden kokemus esimiestyöstä ja muutostilanteiden johtamisesta
– Kauppatieteiden tohtori, tutkinut johtamismallien omaksumista organisaatioissa hallinnollisen innovaation näkökulmasta 
– Laaja kokemus henkilöstöpalveluiden tuottamisesta, ulkoistamisista, johtamisesta sekä tulosvastuusta  
– Osallistunut useisiin johtamis- ja koulutusohjelmiin, Master of Quality, Insights Discovery – akkreditointi

”Uskon vahvasti siihen, että menestyäkseen yrityksen on saatava koko organisaatio ajattelemaan yhdessä, dialogitaitojen merkitys korostuu entisestään.”  

Erikoisosaaminen: henkilöstönkehittäminen, esimiestyö, muutostilanteiden johtaminen, erimielisyydet työpaikoilla, dialogitaidot.