Olen Kirsi Vuollet ja olen vuodesta 1995 lähtien tehnyt asiakastarvekartoituksia ja markkinaselvityksiä sekä eri tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Toimin start-up ja pk-yritysten tuotekehityshankkeissa arvioiden ideoita ja olemalla mukana tuotteen ja palvelun saattamisessa ainak ansainvälisille markkinoille asti.

Vahvuuksiani ovat ongelmanratkaisutaito ja ideointi sekä uusien näkökulmien esiintuominen ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistaminen. Toimin myös ELYn Yritysten kehittämispalveluiden, Markkinointi ja asiakkuudet ja Innovaatioiden kaupallistamisen vastuuasiantuntijana. Tunnen hyvin julkisia rahoitusvaihtoehtoja ja minulla on kokemusta niiden hakemisesta ja hankkeiden hallinnoinnista sekä raportoinnista.