Työskentelen niin toimivassa olevien yritysten kasvussa kuin uusien yritysten käynnistämisessä, joissa kehitetään uusia innovaatioita kansainvälisille markkinoille. Katson asioita drone perspektiivistä hahmottaen kokonaisuudet.

Haluan tehostaa yrityksen kannattavuutta ja tuottavuutta eri toimenpitein yritysten omien, kumppanien ja sidosryhmien mahdollisuuksien mukaan.

Työ historiaani kuuluu vuosien yrityssparraus, myynnin- ja tuotannonjohtaminen, niin kotimaassa kun kansainvälisissä yrityksissä.