”Olen tehnyt koko urani työtäuusien ideoiden, niiden tuotteistamisen ja markkinoinnin, sekä myynnin parissa. Olen usein työskennellyt tehtävien parissa, jotka tähtäävät muutoksen aikaansaamiseen ja jonkin vallitsevan toimintatavan tai kulttuurin muutokseen. Tähän liittyy olennaisesti viestintä, markkinointi ja myynti, sillä muutos voi tapahtua vain hyvän kommunikaation kautta.

Haastavin työtehtäväni tähän mennessä on ollut start-up yrityksen perustaminen. RECENART Oy sai alkunsa Jyväskylän yliopiston TEKES-hankkeesta, ja se tutkii tieteellisesti taidetta. Projektissa oli mukana monitieteellinen tiimi – kemistejä, fyysikkoja, IT-asiantuntijoita ja taidehistorioitsijoita. Minun tehtäväni oli johtaa hankkeen kaupallistamista. Teimme paljon pilotointeja asiakkaiden kanssa – yleensä ympäri Eurooppaa. Tutkimme kansainvälistä kohdemarkkinaa ja tuotteistimme eri taidehistorian, kemian, IT:n ja fysiikan menetelmiä sopimaan taideteostutkimukseen. Koko tiimi innostui asiasta sen verran, että lopulta lähes kaikki lähtivät perustettavaan yritykseen mukaan jossakin roolissa.

Tarkoituksenamme oli muuttaa taidemarkkinaa niin, että jokainen, joka haluaa tietä enemmän taideteoksestaan, voi saada siitä puolueetonta ja tieteellisesti tutkittua tietoa. Miksi? Koska sanotaan, että taidemarkkina on viimeinen säännöstelemätön finanssialan toimija ja nimenomaan säätelemättömyys aiheuttaa taideväärennösten tulvimisen markkinoille. Kyse ei ole pienistä summista – esimerkiksi pelkästään Suomen suurimman väärennösvyyhdin rikoshyöty oli n. 20M euroa. Myös sijoituskohteena taide nostaa suosiotaan jatkuvasti, samoin löydetyt mestariteokset kiinnostavat monia. Näin kävi esimerkiksi Serlachius museoiden Claude Monet&acute