Olen herkkä aistija ja tykkään täydestä sydämestäni auttaa ja olla tukena kehittämässä johtamista, työhyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista yrityksissä.

Sydämestäni minua innostaa ajankohtainen (etä)johtamisen kehittäminen ja sen vaikutus työhyvinvointiin, organisaatiokulttuuriin, palveluun ja tuloksiin ottaen huomioon samanaikaisesti kunkin yrityksen liiketoiminta ja tavoitteet. Pidän tärkeänä nykyisessä työssäni johtajuuskehittäjänä myös voimavarakeskeistä työotetta, valmentavan johtamisen tietotaitoa ja psykologisen turvallisuuden merkitystä yksilöiden, ryhmien ja yritysten menestymiseen.

Aiempi kokemus minulla on laajasti metsäteollisuudesta suurista ja keskisuurista yrityksistä. Olen vetänyt mm. myynti- asiakaspalvelu- ja markkinointiorganisaatioiden perustamis-, eriyttämis- ja yhdistämisprojekteja.

Olen yhdistänyt koulutusta poikkitieteellisesti kokonaisuuden hahmottamisen ja itseni jatkuvan kehittämisen kannalta:

Olen sertifioitu LMI-johtajuuskehittäjä, DI (tuotantotalous, innovaatiojärjestelmät), MTI (metsäteollisuuden markkinointi), MinD -ohjaaja® (voimavarakeskeinen ryhmänohjaus, voimauttava hevostoiminta), Työ- ja organisaatiopsykologian po, HHJ-kurssi, Digiyliopisto-opinnot.

Autan mielelläni!