Liiketoiminnan ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus teollisen ja palveluliiketoiminnan tuloksellisesta johtamisesta ja kestävästä kehittämisestä sekä muutosjohtamisesta turbulentissa toimintaympäristössä. Olen johtanut operatiivista toimintaa ja kehittänyt mm. asiakas- ja työntekijäkokemusta, toimintaprosesseja ja niiden mittareita sekä luonut ja jalkauttanut strategioita hyvällä menestyksellä.. Vastuulleni on kuulunut myynnin johtaminen tuloksellisesti ja liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen eri kanavien kautta. Olen johtanut isoja muutosprosesseja ja kyennyt luomaan asiakaskeskeisen työskentelykulttuurin.
Minulla on pitkä kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä PK-yrityksissä että globaaleissa pörssiyhtiöissä, mutta myös julkiselta sektorilta. Olen ihmisläheinen johtaja, valmentava esihenkilö sekä analyyttinen johtoryhmän ja/tai hallituksen jäsen.
Ydinosaaminen:
● Strategioiden luominen ja jalkauttaminen
● Liiketoiminnan operatiivinen johtaminen ja laaja-alainen kehittäminen
● Palvelukonseptointi ja -muotoilu
● Ihmisten johtaminen
● Muutosjohtaminen
● Asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittäminen
● Verkostojen- ja kumppanuuksien rakentaminen sekä suhdetoiminta
● Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely sekä omistajastrategian toteuttaminen