Olen vuosien varrella ollut eri rooleissa kehittämässä hyvin monentyyppisiä yrityksiä pienistä start upeista pörssiyrityksiin. Pääasiassa olen toiminut johtoryhmien ja hallitusten kanssa, mutta olen ollut valmentamassa myös koko henkilöstöä.

Yritysten kanssa olen usein ollut selvittämässä toimivimpia keinoja tulevaisuuden tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta toisinaan on jouduttu kirkastamaan myös se, mitä koko yritys oikeastaan haluaa olla. Tämän pohdinnan tuloksena on joskus uudistettu jopa koko yrityksen liiketoimintamalli. Ratkaisujen innovoimisen lisäksi autankin yrityksiä viemään kehitystyön tulokset käytäntöön, koska pelkkä ideoiden pyörittely harvemmin tuottaa yritykselle merkittävää tulovirtaa.