Olen toiminut erilaisissa yrityksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä reilut kymmenen vuotta. Lisäksi olen pariin otteeseen toiminut yrittäjänä, joten yrityksen kasvun haasteista on myös omakohtaista kokemusta.

Nykyisessä tehtävässäni kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina Kainuun ELY-keskuksessa vastaan Team Finland-verkoston koordinoinnista sekä yritysten kasvu- ja kansainvälistymisneuvonnasta. Tunnen hyvin koko Team Finland -verkoston tarjoamien valtiorahoitteisten kasvu- ja kansainvälistymisinstrumenttien skaalan ja osaan ohjata asiakkaani oikeiden palvelujen ääreen.

Erikoisosaamisalaani ovat kansainvälinen yritysviestintä ja kulttuuritietous, joten keskustelen asiakkaitteni kanssa myös mieluusti kulttuurisidonnaisuuksien huomioimisesta kansainvälisessä kaupassa ja markkinoinnissa.