Moikka! Olen Maria Jokinen, ja nykyään työskentelen innostavassa roolissa kiertotalouden parissa Hyötykeräys-nimisessä yrityksessä. Aikaisemmin olen ollut mukana monenlaisissa mielenkiintoisissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Monipuoliset työtehtävät ovat antaneet minulle laajan kokemuksen eri liiketoiminta-aloilta.

Ennen nykyistä tehtävääni olen toiminut mm. elinkeinoyhtiön toimitusjohtajana, missä pääsin syventymään usean kasvuyrityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aikaisemmin olen myös työskennellyt usean vuoden ajan rahoitusalalla liiketoimintajohtajana, hankkien arvokasta näkemystä talouden dynamiikasta ja strategisesta suunnittelusta. Lisäksi minulla on vankkaa kokemusta myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä, jotka ovat rikastuttaneet ymmärrystäni liiketoiminnan eri osa-alueista.

Erityisen paljon annan arvoa ihmislähtöisen yrityskulttuurin rakentamiseen ja johtamiseen liittyville asioille. Uskon vahvasti siihen, että sitoutuneet ja motivoituneet tiimit ovat menestyksen avain. Lisäksi olen aina ollut intohimoinen kotimaisten yritysten kasvun tukija, ja pidän tärkeänä huomioida kestävän kehityksen näkökulmat liiketoiminnan kaikilla tasoilla.

Olen innoissani uusista mahdollisuuksista ja yhteistyöstä Kasvu Openin ja eri ohjelmissa olevien yrityksien kanssa. Yhdessä voimme luoda positiivista muutosta ja edistää kestävää kehitystä yritysmaailmassa!