Olen taustaltani metsätalousinsinööri, tradenomi (AMK) ja agrologi (YAMK). Työhistoriaa löytyy metsäteollisuudesta ja yksityismetsätaloudesta, tutkimuslaitoksesta, teknologiakeskuksesta ja ammattikorkeakoulusta. Valtaosa työkokemuksesta liittyy bioenergian tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijapalveluiden markkinointiin ja tuottamiseen kotimaassa, mutta myös ulkomaille. Olenosallistunut alueellisten kehittämisstrategioiden laadintaan ja vetänyt maakunnallista elinkeinojen kehittämisohjelmaa. Olen myös vetänyt hanketta, joka tähtäsi koulutusta, tutkimusta ja osaamisen kaupallistamista integroivan Biotalouskampuksen kehittämiseen ja keksintötoiminnan tukemiseen. Viime aikoina olen työskennellyt erityisesti biotalousalan innovaatiotoimintaan liittyvissä hankkeissa. Tarjoan apuani asiakkailleni ongelmissa, joiden ratkomisessa voimme hyödyntään biotaloussektorin, erityisesti metsäsektorin, sekä tutkimuksen ja koulutuksen tuntemustani, ja laajaa kokemustani kehittämishankkeista.