Olen erikoistunut auttamaan pieniä ja keskisuuria teknologiayrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen tiellä. Oma osaamiseni on karttunut teknologista edelläkävijyyttä omaavien liikkuvien työkoneiden parissa aina pienestä metallialan perheyrityksestä suuriin kansainvälisiin vientiyrityksiin. Toimenkuvani ovat liittyneet niin teknologian kuin liiketoiminnan kehittämiseen. Erityisosaamisiani ovat mm: Liiketoiminnan strategiasuunnittelu, toimintojen systemaattinen kehittäminen, uusien kehitysprojektien käynnistäminen sisältäen hankesuunnitelmat ja rahoitusneuvonnan, projektien johto ja hallinnointi, tuotekehitys, tuotteistaminen, immateriaalioikeudet, uudet teknologiat sekä tuoteturvallisuus ja standardit.