Kasvu-Open tarjoaa hyvän mahdollisuuden ulkopuolisen näkemykseen yrityksen tilanteesta ja pyrin sparrauksen aikana porautumaan tärkeimpiin asioihin ja antamaan mahdollisia ehdotuksia tulevaisuuteen. Principal konsulttina tehtäväni on tarjota erinomaista, ennakoivaa ja asiakaslähtöistä tukea asiakkaillemme. Esimerkiksi viime vuonna sain mahdollisuuden työskennellä kansainvälisen yrityksen kanssa kehittämään uutta kauppapalvelua, ja pystyin auttamaan heitä lisäämään verkkomyyntiä 25 prosentilla vain kuudessa kuukaudessa. Ratkaisen asiakkaidemme liiketoiminnan haasteita kokonaisvaltaisesti ja olen valmis ottamaan vastaan erilaisia rooleja tämän saavuttamiseksi. Vastuullani on johtaa ja motivoida, rakentaa suhteita tärkeisiin sidosryhmiin, kuten yrityksen toimitusjohtajaan, kehittää konsulttitoimintamme strategista näkökulmaa sekä vakuuttaa asiakkaita toimintaan vakuuttavien esitysten ja osaamisemme tuotehallinnan alalla avulla. Olen sitoutunut tarjoamaan asiakkaillemme vahvoja liiketoiminnallisia tuloksia ja olen varma, että pystyn auttamaan heitä saavuttamaan tavoitteensa ja päämääränsä.