Marko Ruottinen työskentelee Metsä Fibren asiakkuusorganisaatiossa kestävän kehityksen ja asiakkaiden parissa, päätehtävänä on kestävä kehitys asiakasyhteistyö, asiakkaiden kysymyksiin/kyselyihin vastaaminen ja tekninen tuki asiakkaan tuotantoprosesseissa. Marko vastaa myös Metsä Fibren Ideoiden hallinta ja innovointiprosessista.
Filosofian Maisteri, valmistunut Jyväskylän Yliopiston Fysiikan laitokselta (+taloustieteitä ja matematiikkaa). Metsä ura alkanut 2000 tutkimus ja kehitystehtävissä, teknisen asiakaspalvelun vastuita myynnissä ja markkinoinnissa vuodesta 2003 lähtien, 8 vuotta välissä Saksan myyntikonttorissa ja viimeiset vuodet Espoon pääkonttorilla. Omia vahvuuksia ovat kokonaisuuksien hahmottaminen, uusien ideoiden kehittäminen, ihmisten kanssa toimeentuleminen ja omassa työssä hankittu kansainvälinen kokemus.