Autan yrityksiä liiketoiminnan liiketoimintariskin hallinnassa. Liiketoimintariski vastaa kysymykseen ”miksi kauppa ei käy?”.

Perheyrityksissä omistajan, hallituksen ja operatiivisen johdon roolit ja vastuut menevät helposti sekaisin. Eri roolien vastuiden määrittely vähentää riitojen ja liiketoiminnan epäonnistumisen riskiä.

Autan yrityksiä myös julkisen rahoituksen (Finnvera, Business Finland) piiriin ELY-keskuksen yritysten kehityspalveluiden vastuukonsulttina.

Osana luotettavaa hallintoa luodaan liiketoimintasuunnitelma, jossa määritellään strategian lisäksi toimenpiteet vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Tavoitteena on varmistaa, että yritys on aina rahoitettavissa, eli sen rahoitusasema on turvattu kaikissa tilanteissa.

Riskienhallinta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa, jonka keskeinen työkalu on kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. Mitä ei ole kirjallisesti määritelty, sitä ei voi puolueettomasti mitata.

Rahoittajat ovat valmiita ottamaan riskejä, kun riskit on kuvattu ja johto/yrittäjä siten osoittaa ymmärtävänsä riskit, jotka toimintaan liittyvät.