Autan yrityksiä liiketoiminnan suunnittelussa, strategisten riskien hallinnassa ja johtamisjärjestelmän kehittämisessä. Osana luotettavaa hallintoa luodaan liiketoimintasuunnitelma, jossa määritellään strategian lisäksi toimenpiteet vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Tavoitteena on varmistaa, että yritys on aina rahoitettavissa, eli sen rahoitusasema on turvattu kaikissa tilanteissa.

Riskienhallinta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa, jonka keskeinen työkalu on kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. Mitä ei ole kirjallisesti määritelty, sitä ei voi puolueettomasti mitata. Rahoittajat ovat valmiita ottamaan riskejä, kun riskit on kuvattu ja johto/yrittäjä siten osoittaa ymmärtävänsä riskit, jotka toimintaan liittyvät.