Teen kasvusuunnitelmia sellaisille yrityksille, joilla on tahto mennä eteenpäin. Suunnitelmassa selvitetään mm. erilaiset rahoitusmahdollisuudet, jotka ovat kasvuyritykselle usein välttämättömiä. Myös hallitustyöskentely, yhtiön yleishallinto ja myynti & markkinointi käydään läpi ja tehdään kehitysehdotukset niihin.

Toimialoista olen erikoistunut mm. kiertotalouteen ja siihen liittyviin investointeihin.