Olen reilu 50-kymppinen KTM, joka on toiminut johtamisen tehtävissä reilut 20 vuotta. Kokemusta löytyy aluejohtajan, myyntijohtajan sekä asiakkuusjohtajan tehtävistä. Olen toiminut yritysten alkuvaiheen tutorina yli sadassa liiketoimintasuunnitelman sparraamisessa. Myös toimivien yrittäjien ja yrityspäättäjien kanssa olen ollut mukana johtamisen ja yritysjohtamisen kehittämishankkeissa. Akateemisia opintoja löytyy kansantaloudesta, rahoituksesta, laskentatoimesta, tuotantotaloudesta, johtamisesta, sosiologiasta, valtio-opista, kunnallispolitiikasta, kasvatustieteistä sekä psykologiasta. Olen tehnyt yhteistyötä eri organisaatioiden liiketoiminnan kehittämishankkeissa liiketoiminnan eri sektoreilla kuten strategiatyössä, talouden johtamisessa, myynnissä, asiakaspalvelussa ja asiakkuuksien hoitamisessa. Työkokemusta löytyy myös johtoryhmätyöskentelystä ja yrityksen hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Liiketoimintaa tarkastelen useasta eri näkökulmasta niin strategiatyön kuin operatiivisen liiketoiminnan johtamisenkin osalta. Pidän liiketoiminnan moninaisten haasteiden tarkasteluista sekä haasteisiin ratkaisujen hakemisista yhteistyössä liiketoiminnan vastuuhenkilöiden kanssa