Toimin If:ssä Senior Sales Executive roolissa auttaen asiakasyrityksiämme (aloittavia sekä kasvuvaiheessa olevia yrityksiä) ymmärtämään yrityksen liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä kuinka mahdollisiin riskeihin on hyvä varautua.

Alueenani on ollut koko Suomi, toki pääkaupunkiseudulta vaikuttaen.

Riskit voivat toteutua ja on tärkeä ymmärtää, miten riskit toteutuessaan voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.

Vahva oma tahtoni on ollut auttaa kasvuvaiheessa olevia yrityksiä, millä mahdollisesti voimme ehkäistä mahdollisten lisävahinkojen syntymisen ja tällä tavalla myös kasvattaa kasvuyrityksen tulo-/kassavirtaa.

Teemme työtä yritysten omistajien, toimivan johdon sekä asiantuntijoiden kanssa, turvataksemme yritysten liiketoiminnan kasvua ja jatkuvuutta. Yrityspäättäjät kääntyvät puoleemme, kun :

-uutta toimintaa luodessaan(kehitetään ja lanseerataan uutta tuotetta tai palvelua)
-liiketoiminnan kasvu, uudet sidosryhmät ja asiakkaat asettavat uudenlaisia vaatimuksia riskienhallinnalle ja toiminnan jatkuvuudelle
-laajentavat liiketoimintaansa Suomen rajojen ulkopuolelle

Monesti jo se, että tunnistetaan riskit etukäteen, niin voi säästää paljon yrityksen/yrittäjän aikaa ja vaivaa tulevaisuutta ajatellen.

Olen toiminut vakuutusalalla vuodesta 1987 alkaen ja olen ollut mukana näkemässä yrityksien kasvua ja yrityksien kasvuvaiheita jo neljällä eri vuosikymmenellä.

Haluamme yhtiönä (If) sekä minä henkilökohtaisesti olla mukana auttamassa omalla asiantuntemuksellamme suomalaisia kasvuyrityksiä uudistamaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

Vahvuusalueitani ovat henkilöihin-, omaisuuteen- sekä toimintaan liittyvien riskien ennakointi sekä neuvonta, kuinka nimenomaan voidaan välttää riskien toteutuminen oikeilla toimenpiteillä.