Minun nimeni on Mika Nikkilä. Minä olen 49 vuotias 3 lapsen isä ja meidämme perheemme asuu Espoossa.

Minä olenmonipuolisen liiketoiminnan strategisen suunnittelun, hallinto-ja liiketoiminnan kehitysosaamisen omaava kehittämisen kymmenottelija ja ylimmän johdon ammattisparraaja.

Minun vahvuuksiani ovat vahva koulutustausta (KTM, MBA, HHJ, toimitusjohtajakoulu), monipuolinen osaaminen ja työkokemus erilaisista rooleista, kuten talouspäällikkö, kehityspäällikkö, business controller, konsultti, kouluttaja ja projektipäällikkö. Minä olen myös ollut usean kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenenä.

Minulla on monipuolista työkokemusta eritoimialoilta että Suomen eri toimialojen TOP 3 yrityksistä. Esimerkiksi Suomen posti Oy, Telia Oyj, Teboil Oy, Helsingin energia, Suomen erillisverkot Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Attendo Oyj.

Urallani minä olen tehnyt esimerkiksi

– Liiketoiminnan strategista suunnittelua ja liiketoimintasuunnitelmia (PTS, LTS, Missio, Visio, arvot, tavoitteet, kehitysohjelmat ja hankkeet, mittarit jne.)
– Business controllerin ja talouspäällikön tehtäviä n 15 vuoden ajalta
– HR ja HRD kehittämistä (esim. osaamisen johtamisjärjestelmä, henkilöstötilinpäätös, henkilöstön koulutussuunnitelmat, yrityksen mentorointiohjelma, rekrytointiprosessi ja -käytännöt, verkkokoulutusalusta, henkilöstön perehdyttämisen kehittäminen, palkitseminen ja tulospalkkiojärjestelmät, esimiestyön kehittäminen
– Corporate governance ja yrityksen johtamismallien kehittäminen (esim. hallitus, johtoryhmätyöskentely, ohjeistukset ja käytännöt)
– Investointien ja projektien johtamisjärjestelmät ja johtaminen (Investointien johtamismalli ja käytännöt, PMO projektitoimiston kehittäminen, investointi- ja projektisalkunhallinta ja niiden hallinnointi ja kehittäminen)
– Myynnin johtaminen, CRM työkalut, asiakkaiden tarpeiden kartoitus, segmentointi ja johtaminen
– Tuotehallinnan johtaminen ja kehittäminen
– R&D toiminnan johtaminen ja kehittämninen
– Innovaatio ja Ideatoiminnan käytäntöjen ja prosessien kehittäminen
– Sopimushallintajärjestelmät ja käytännöt
– Toimittajahallinta ja -käytännöt
– Hankintastrategia, hankintatoimen kehittäminen ja käytännöt
– IT järjestelmien käyttöönottojen projektointi ja kehittäminen
– Prosessijohtaminen ja kehittäminen sekä niiden kuvaaminen
– Paljon muuta…