Minun nimeni on Mika Nikkilä. Minä olen 50 vuotias 3 lapsen isä ja meidän perheemme asuu Espoossa.

Minä olen monipuolisen liiketoiminnan strategisen suunnittelun, hallinto-ja liiketoiminnan kehittämisen kymmenottelija ja ylimmän johdon ammattisparraaja ja mentori.

Minun vahvuuksiani ovat vahva koulutustausta (KTM, MBA, HHJ, toimitusjohtajakoulu), monipuolinen osaaminen ja työkokemus erilaisista rooleista, kuten kehitysjohtaja, talouspäällikkö, kehityspäällikkö, business controller, konsultti, kouluttaja ja projektipäällikkö. Minä olen myös ollut usean kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenenä sekä nykyisessä roolissani hallitus toiminnan kehittämisen ammattilainen.

Minulla on monipuolista työkokemusta eritoimialoilta että Suomen eri toimialojen TOP 3 yrityksistä. Esimerkiksi Suomen posti Oy, Telia Oyj, Teboil Oy, Helsingin energia, Suomen erillisverkot Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Attendo Oyj. Nyt minä olen töissä pienessä ohjelmistoalan startupissa, joten pienenkin yrityksen päivittäiset haasteet ovat minulle tuttuja.

Urallani minä olen tehnyt esimerkiksi

– Liiketoiminnan strategista suunnittelua ja liiketoimintasuunnitelmia (PTS, LTS, Missio, Visio, arvot, tavoitteet, kehitysohjelmat ja hankkeet, mittarit jne.)
– Business controllerin ja talouspäällikön tehtäviä n 15 vuoden ajalta
– HR ja HRD kehittämistä (esim. osaamisen johtamisjärjestelmä, henkilöstötilinpäätös, henkilöstön koulutussuunnitelmat, yrityksen mentorointiohjelma, rekrytointiprosessi ja -käytännöt, verkkokoulutusalusta, henkilöstön perehdyttämisen kehittäminen, palkitseminen ja tulospalkkiojärjestelmät, esimiestyön kehittäminen
– Corporate governance ja yrityksen johtamismallien kehittäminen (esim. hallitus, johtoryhmätyöskentely, ohjeistukset ja käytännöt)
– Investointien ja projektien johtamisjärjestelmät ja johtaminen (Investointien johtamismalli ja käytännöt, PMO projektitoimiston kehittäminen, investointi- ja projektisalkunhallinta ja niiden hallinnointi ja kehittäminen)
– Myynnin johtaminen, CRM työkalut, asiakkaiden tarpeiden kartoitus, segmentointi ja johtaminen
– Tuotehallinnan johtaminen ja kehittäminen ja palvelupäällikön tehtävät.
– R&D toiminnan johtaminen ja kehittäminen
– Innovaatio ja Ideatoiminnan käytäntöjen ja prosessien kehittäminen
– Sopimushallintajärjestelmät ja käytännöt
– Toimittajahallinta ja -käytännöt
– Hankintastrategia, hankintatoimen kehittäminen ja käytännöt
– IT järjestelmien käyttöönottojen projektointi ja kehittäminen
– Prosessijohtaminen ja kehittäminen sekä niiden kuvaaminen
– Paljon muuta…