Lähestymme BDO Growth Advisory -palvelussa rahoituksen hankintaa kokonaisvaltaisesti, keskittyen kunkin yrityksen liiketoimintamalliin ja kasvupotentiaaliin, jotta voimme rakentaa teille sopivat rahoitusratkaisut. Työskentelemme tiiviisti yritysten perustajien ja johtoryhmien kanssa tunnistaaksemme keskeiset kehittämiskohteet ja kasvuajurit jonka pohjalta suunnittelemme rahoitusstrategioita, jotka ovat linjassa yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa ja kasvattavat merkittävästi onnistuneen rahoituksen hankinnan todennäköisyyttä.

Hyödynnämme BDO:n laajaa 166 maan verkostoa ja noin 2 500 Corporate Finance ammattilaista sekä heidän kontaktejaan muodostaaksemme ammattimaisen ja nopeasti reagoivan asiantuntijatiimin asiakkaidemme kasvurahoitustarpeisiin. Olemme Pohjoismaiden sekä globaalisti aktiivisin M&A neuvonantaja.

Sparraan mielelläni yhtiön kasvusuunnitelmia ja sen rahoittamisen ympärillä olevia asioita ja autan löytämään ratkaisuja yhtiön omistajien ja perustajien haasteisiin.