Työssäni suhtaudun intohimoisesti jokaisen yrityksen mahdollisuuksiin kehittyä ja kasvaa. Strategiatyön intohimoinen tutkija, joka näkee jokaisessa yrityksessä mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmallisempaa liiketoimintaa omin lähtökohdin ja tavoin. Hallitustyön ikuinen opiskelija ja toteuttaja, jolla vahva usko siihen, että tämän päivän hallitustyölle on laaja potentiaalisten yritysten joukko, joiden tulisi aiheeseen herätä. Mutta tavalla, jossa huomioidaan yrityksen tarve ja aidon utelias näkökulma tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin.